Revolucija srca

KAMPANJA ZA RAZVOJ HUMANIJE SVIJESTI I REALNOSTI

revolucija srca akcija

“Tek kad mi počnemo da se mijenjamo, moći će doći i do željene kolektivne promjene. Generacijama smo uzaludno čekali da nam promjene objavi neko drugi, iako se želje srca ne mogu ostvariti indirektnim putem. One se izrađaju samo iz snage ličnih ubjeđenja – i zato ih prvo mi moramo zaživjeti.”
Gandi (1869-1948)

EKO znači pažljiv i prirodan odnos prema sebi, živim bićima i okolini. BIO znači život. Riječ EKOBIOM uokviruje našu misiju ostvarivanja boljeg života – putem brižnog odnosa prema sebi, drugima, prirodi i okolini koja nas okružuje.

Život SVAKE osobe ima svoj duboki značaj i smisao, pri čemu je zdravlje preduslov za njegovu najbolju manifestaciju. Obzirom da ljudsko zdravlje definišu fizički, mentalni, emotivni, duhovni, socijalni i ekološki faktori – tako je i život najbolji u zdravom tijelu, razumu i duši; u zdravim interpersonalnim odnosima i zdravoj životnoj sredini. Glavni kreatori i indikatori zdravlja su: ljubav, radost, inspiracija, kreativnost, ljepota, spontanost i čistoća. Većina ovih aspekata života i zdravlja bazira se na kvalitetu individualne svijesti, te stoga ljudska svijest u svim svojim manifestacijama ima najveći uticaj na individualno i kolektivno zdravlje, blagostanje i ljepotu življenja uopšte. Ekobiom je zato i osnovan da riječima i djelima širi umjetnost zdravog življenja i ljepotu bitisanja, putem podsticanja i građenja nove individualne i kolektivne svijesti u Crnoj Gori.

Kvantni fizičari su već početkom 20og vijeka otkrili i dokazali da intencije istrazivača utiču na rezultate njihovih eksperimenata. Ovo otkriće je ujedno i potvrdilo religijske citate: ‘razmišljanje je postajanje’, ‘stvaramo i kad govorimo’, ‘manifestacija realnosti se širi u pravcu fokusa ljudskih intencija i emocija’ i slično. Kvantna priroda ljudske svijesti danas je opšte priznata naučna činjenica, koja dokazuje da naša pažnja i emocije oblikuju cijelokupnu realnost, uključujući anatomiju i fiziologiju tijela, kao i sve vanjske događaje i koincidencije. Ekobiom je baziran na ovim naučnim spoznajama, pa je tako i naš prvi projekat kampanja za razvoj humanije svijesti, koju smo nazvali Revolucija srca. Ovom kampanjom želimo da u teoriji i praksi širimo i budimo novu svijest i time doprinesemo stvaranju sretnije i zdravije realnosti u Crnoj Gori.

Bolest je istorijski smatrana vanjskom morbidnom silom, entitetom koji nas razboljeva, protiv čega se treba boriti, ili od čega se treba sakriti. Većina ljudi i dalje previđa da je naš imuni sistem stvoren da nas konstantno održava u stanju zdravlja – pod uslovom da znamo i kako da ga čuvamo i gradimo, a ne da ga podrazumjevamo, zanemarujemo i u neznanju razaramo.

Sva ostala svjetska zla su takođe istorijski smatrana posljedicom vanjskih uzročnika. Uvijek je neko drugi taj ko je kriv, ili agresivan, ko teroriše ili je loš. Niko sebe ne smatra zlom ili uzrokom zla, iako je urođeno svojstvo svakog ljudskog bića da može stvoriti svoju bolest i ostala svijetska zla, kako bi Dalaj Lama opisao: “…sve što radimo činimo iz potrebe za srećom, bez obzira koliko se pri tom prevarili u razlozima i načinima njenog ostvarivanja.”

Strahovi, depresije, očaj, konfuzija, patnja, ljubomora, pohlepa, ponos, arogancija, frustracija i ostale negativne emocije – odvajaju naš razum od tijela, jedne od drugih, od prirode i od svijeta. Ove negativne unutrašnje energije kreiraju stres u duši, tijelu i svijetu oko nas. Stres i jeste emotivna podvojenost, koja evoluira u bolesti duha, tijela i svijeta, jer ovaj cijeli mehanizam mučenja postaje pojačan povratnom spregom na individualnom i na kolektivom nivou. Zato vremenom i sedimentira u naše dijagnoze, bolesti, epidemije, pandemije i ostale nedaće – poput ekonomskih kriza, poplava, terorizma i ratova. Najzad postaje jasno da je ekspanzija ljudske svijesti uslov i zajednički imenilac, kako za razvoj individualnog zdravlja, tako i za dalju evoluciju društva i civilizacije uopšte. Naša evolucija sada zahtjeva od nas da napravimo kolektivni skok u veći nivo svijesti, presudan za dalju održivost na ovoj planeti. Ovo podrazumjeva mnogo više humanitarne inicijative usmjerene prema individualnom i kolektivnom napretku, kako u Crnoj Gori, tako i u svijetu.

Zato Revolucijom srca apelujemo na čišćenje vlastitih namjera i percepcija kao na svoju elementarnu životnu higijenu – obzirom da baš to vodi i u bolje individualno zdravlje i ka opštem društvenom blagostanju. Ovom kampanjom humanosti, nove svijesti i realnosti pozivamo sve stanovnike Crne Gore, da svoje probleme više ne projektujemo van sebe: na svoje najmilije, na druge ljude, događaje, nacije, religije, političare, vlade, zemlje, finansijske ili klimatske uslove i slično – već da u potpunosti preuzmemo odgovornost za vlastito i kolektivno zdravlje i harmoniju.

Svijest svakog od nas definiše kolektivnu psihu, na isti način na koji i ona zauzvrat definiše individualni život. Mudrost naših predaka da: život nam vraća ono što drugima dajemo – danas je zvanična činjenica modernih kvantnih nauka. Stoga moramo spoznati da svaki i najmanji pozitivni doprinos u svrhe zajedničkog blagostanja, direktno ojačava i zdravlje davaoca. Što više pozitivne promjene individualno doprinesemo drugima, Crnoj Gori i svijetu – to jače postaje i naše individualno zdravlje i blagostanje. Što više doprinesemo riješavanju problema modernog svijeta na ovaj način, to veća potencija nove kvantne svijesti, koja privlači i kreira trajne pozitivne promjene na cijeloj planeti.

Svi smo već svjesni da je postojeća realnost u Crnoj Gori i u svijetu obojena borbom za prevlast i dominaciju na svim nivoima bitisanja: od porodičnih i profesionalnih dinamizama do političko – ekonomskih. To je realnost zatrovana destruktivnim percepcijama, intencijama i interpretacijama umirućih, ali na žalost jos uvijek dominantnih lažnih sistema vrijednosti. Pogled na svijet obogaćen percepcijom srca nove humanosti – pobudiće mnoge na nove uvide i spoznaje. Nadolazeća kvantna svijest je nazaustavljiva i neodoljiva, a sa njom i spoznaja da smo svi pojedinačno sastavni dio hologramske cijeline, gdje je uvijek i važio zakon jedinstva sve je jedno i jedno sve.

Budimo promjena koju želimo da vidimo, budimo mala zemlja koja mjenja svijet! Mi to možemo. Možemo to jer svi već žudimo za rehabilitacijom ‘crnogorskog čojstva’. Sada ga samo trebamo ponovo zaživjeti, ali ovaj put ne sa aspekta ponosa kao nekada – već sa aspekta spoznaje o kreativnoj ili destruktivnoj snazi ljudskih emocija, sto je nauka već i dokazala. I zato ovom Revolucijom srca pozivamo sve istinske patriote i rodoljube da nam se pridruže u građenju nove realnosti, gdje bez obzira i uprkos teške socio-političko-ekonomske situacije bezuslovno gradimo: ljubav – kako bi stvorili više ljubavi, radost – da napravi više radosti, srećom do veće sreće i građenjem zdravlja do jačeg zdravlja. GDJE IDE JEDAN IDEMO SVI!

Dr. Tatyana Boš, Sutomore 2021
Predsjednik NVO Ekobiom Crna Gora