Održivost društva u kriznim situacijama

PER ASPERA AD ASTRA

EKOBIOM je Nevladina organizacija koja pomaže individualno, socijalno i ekološko zdravlje Crne Gore. Glavni ciljevi naše organizacije su podizanje zdravstvene svijesti i širenje bioregulatorne humanitarne inicijative u pravcu unapređenja fizičkog, psihičkog, socijalnog i ekološkog zdravlja, harmonije i održivosti.

odrzovost u kriznim vremenima

Podsticanje humanitarnih faktora, organizacija i akcija u svrhe opšteg dobra od najveće je važnosti za vrijeme prirodnih ili ljudskom nemarnošću izazvanih kriza i katastrofa, poput: iznenadnih klimatskih promena, zemljotresa, ekonomskih kriza, epidemija, pandemija i slično. Teška vremna zahtjevaju dodatne mjere za jačanje socijalne stabilnosti, otpornosti i samoodrživosti, obzirom da tada i najbolji napori vladini obično nisu dovoljni. Naprotiv, u vremenima velikih izazova i vladama je neophodna jaka podrška od ljudi kojima upravljaju, kao i od humanitarnih organizacija koje će premostiti taj jaz.

Podrška koju nudi Ekobiom postaje posebno relevantna u danasnjici pogođenoj Kovid krizom koja ugrožava sve nivoe društva, od individualnog zdravlja do naše nacionalne i međunarodne socijalne i ekonomsko-političke stabilnosti. Naša podrška je takođe u sve većoj potražnji, obzirom na kolateralni domino efekat Korona virusa u vidu masovnog straha, panike, gubitka radnih mesta, socijalne distance, društvenog otuđenja i alijenacije – koji u ljudima budi potrebu da se osećaju sigurnije, jače i zdravije. Upravo zbog toga primarni fokus Ekobioma i jeste podizanju zdravstvene svijesti i organizovanje humanitarnih akcija koje im pomaže da ojačaju svoje zdravlje i blagostanje.

odrzivost per aspera ad astraEkobiom odgovara na ovaj hitni poziv za jačanje zdravlja, održivosti i više humanitarnog angažovanja time što inspiriše i uči ljude kako da povećavaju svoju zdravstvenu otpornost i vitalnost, da sprovode preventivne zdravstvene mjere, da bolje pomognu sebi i drugima; i kako da preveniraju dalju zdravstvenu, privrednu i ekološku katastrofu.

Ponosni smo što Ekobiom već aktivno sarađuje sa nevladinom organizacijom Građanski biro iz Podgorice, koja nudi besplatnu pravnu, medicinsku, socijalnu i kulturnu pomoć, podršku i smjernice. Posebno smo zahvalni njenom osnivaču, gospođi Miseli Manojlović, na velikodušnoj pomoći pri registraciji i početnoj organizaciji Ekobioma, te na spremnosti da uvijek doprinese našem radu.

Ekobiom takođe aktivno sarađuje sa Biomedic Fondacijom, dobrotvornom organizacijom za medicinsko obrazovanje koju su registrovali dr Boš i dr Šakambet 1995e godine u centralnom Londonu. Fondacija vodi Međunarodno društvo za bioregulatornu medicinu (ISBM), kao i Akademiju za bioregulatornu medicinu, koji obezbeđuje kurseve i seminare na temu bioregulatorne preventivne i regenerativne zdravstvene zaštite širom svijeta. Posebno smo zahvalni suosnivaču Biomedicinske fondacije, dr Tatjani Boš, MD na njenoj srčanoj podršci Ekobiomu i posvećenosti razvoju naših zdravstvenih humanitarnih akcija.

I na kraju, veliko hvala osnivaču naše organizacije gđici Mirijam Boet, koja je odlučila da spoji svoj londonski projekat Vibrant Health Education (VHE) sa Ekobiomom. VHE je projekat socijalne podrške, čiji je cilj uvođenje bioregulatorne preventivne i regenerativne zdravstvene zaštite u obdaništa, škole, sirotišta i staračke domove. Iako je Ekobiom tek nedavno krenuo sa radom, već smo preduzeli preliminarne korake neophodne za podizanje prvog VHE projekta koji smo nazvali Glas Siročića. Njime želimo obezbjediti zdravstveno obrazovanje sirotištu u Bijeloj. Verujemo da ćemo time ojačati zdravlje, sreću i lični integritet djeci i mladima iz doma Mladih u Bijeloj, te da će ova humanitarna akcija pružiti i bolju buduću perspektivu i životne mogućnosti po napuštanju doma.

Ukoliko ste zainteresovani da podržite našu misiju, molimo vas da nas kontaktirate.