Naš tim

Dr Boš President

Dr. Tatyana Boš – Predsjednik i medicinski savjetnik

tatyana@ecobiom.me

Dr. Boš je osnivački član i medicinski savjetnik Ekobioma Crne Gore, kao i prvi predsjednik organizacije. Nakon diplomiranja na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, gdje je takodje radila i kao ljekar opšte prakse –odlazi na dalje studije u London, kako bi usavršavala umjetnost liječništva bez upotrebe farmaceutskih preparata. Radeći timski sa bivšim partnerom, dr. Boš formuliše novi i u potpunosti zdravlju posvećen medicinski sistem, danas poznat kao Bioregulatorna Medicina. Takođe skupa osnivaju i Biomedicinski Centar, Biomedicinsku fondaciju, Akademiju za Bioregulatornu Medicinu, kao i Internacionalno Udruženje za Bioregulatornu Medicinu. U Londonu joj je 2000e godine dodjeljena Nagrada Milleniuma za tretman Posttraumatskog stresnog poremećaja  svojom autentičnom psihosomatskom metodom. Provela je preko 30 godina u UK, prakticirajući u Biomedik Centru i vodeći kurseve i predavanja iz Bioregulatorne Medicine u Londonu i širom svijeta. Član je Kraljevskog instituta za javno zdravstvo Ujedinjenog Kraljevstva, Počasni je član Udruženja ljekara Bolivije, kao i počasni član Internacionalnog udruženja za Bioregulatornu Medicinu. Tatjana govori engleski, a obzirom da joj je maternji jezik bio srpsko-hrvatski, govori tečno sve novonastale južnoslovenske jezike, uključujući i crnogorski.


Miriam Boet

Miriam Boet – Osnivač i rukovodilac programa

miriam@ecobiom.me

Miriam je osnivač Nevladine organizacije Ekobiom Crna Gora. Diplomirala je međunarodnu politiku, na Kraljevskom Univerzitetu u Londonu 2013. godine, odsjek za javnu upravu; a potom je završila kurs za organizovanje velikih skupova, kao i kurs za ucitelja joge. Uvijek srčano posvećena etosu prirodne i društvene harmonije, Miriam je duboko ubijeđena u važnost proaktivnog doprinosa ka izgradnji zdravih socijalno-političkih temelja društva, usklađenih sa visokom svjesti o njegovanju ekologije. Radila je kao rukovodilac Biomedicinskog centra i internet prezentaciju i marketing za Biomedicinsku fondaciju, a potom je organizovala svoj projekat Vibrant Health Education. Prije osnivanja Ekobioma, Miriam je radila kao menadžer za istraživanje i marketing u korporaciji Savills-a u Londonu, a potom kao i editor i lektor nacionalnog časopisa ‘The Collection, Montenegro’ za kompaniju Dream Estates u Kotoru – obzirom da govori tečno crnogorski, engleski i kineski jezik.


Dušan Bošković Savjetnik

Dušan Bošković Savjetnik za projekte, fondacije i održivost

dusan@ecobiom.me

Dušan Bošković je diplomirani geograf-turizmolog sa preko 20 godina rada na savjetničkim, rukovodećim i upravnim pozicijama u raznim javnim ustanovama za razvoj ljudskih resursa. Polja Dušanove najjače stručnosti obuhvataju sektore aktivnog, seoskog i zdravstvenog turizma, kao i edukacije. Obavljao je poslove izvršnog direktora prestižnih turističkih agencija uključujući i nevladino udruženje Centar za razvoj turizma – Crna Gora, čiji je i osnivač. Kao aktivista na polju zaštite prirodnih resursa i održivog razvoja bio je član najviših stručnih tijela koja kreiraju strateške dokumente razvoja Crne Gore kao turističke destinacije, te organizovao mnogobrojne propratne manifestacije. Takođe je organizovao i preko 10 državnih takmičenja u cilju podizanje kvaliteta školstva i edukacije, kao i bolje saradnje privrede i obrazovanja u zemlji. Autor je udzbenika i više stručnih tekstova za srednje škole, kao i stručnih radova na temu prirodnih potencijala i zdravstvenog turizma u Crnoj Gori. Bio je lokalni ekspert za izvođenje mnogobrojnih projekata pod pokroviteljstvom međunarodnih organizacija uključujuči i: Evropske agencije za rekonstrukcijuEvropske komisijeBritanskog savjetaKulturKontakt-a iz AustrijeGIZ-aUNDP-a Lux Development-a. Dušan ima nacionalnu stručnu kvalifikaciju planinskog vodiča za zahtjevne zimske ture, kao i sertifikat spasioca na visokom planinama u zimskim uslovima. Kao vodič i planinar ostvario je više značajnih uspona na visokim planinama kao što su Mont Blan, Grosglokner, Gran Pardiso, Braithorn, Elbrus, Pamir. Bio je i koordinator procesa sticanja  kvalifikacije za profesionalne planinske vodiče u Crnoj Gori, kao i organizator projekta resocijalizacije korisnika opijata nakon liječenja, kombinacijom grupnih terapija i boravka u prirodi. Dušan je naš savjetnik za projekte, fondacije i održivost.


Vera OstojićVera Radulović – Savjetnik i konsultant

vera@ecobiom.me

Vera Radulović je advokat koja vodi svoju privatnu advokaturu u centru Podgorice od 1990 godine. Specijalizovana je za oblast privrednog prava, upravnog prava i porodičnog prava, kao i u zastupanjima u građevinsko pravnim postupcima. I pored uspješne advokatske prakse, Vera uvijek nalazi vrijeme i priliku da se pridruži našem timu i pomogne razvoj Ekobioma. Svoje vrijeme nesebično ulaže pružajući profesionalne savjete, preporuke, konstruktivne ideje, estetske sugestije za internet prezentaciju i marketing materijal, kao i za aktivno učešće u našim dobrovoljnim radnim akcijama.


Enna Kebo – Savjetnik za ekologiju

enna@ecobiom.me

Enna je osnivački član i savjetnik za ekologiju Nevladine organizacije Ekobiom Crna Gora. Diplomira biološke nauke univerzitetu u Brajtonu, u Velikoj Britaniji u Junu 2021. Ennine studije su se bazirale na razumijevanju poremećaja odnosa između prirode i društva, te posljedičnog impakta koje takva asinhronizacija ima na ekologiju i zdravlje ljudi širom svijeta. Enna tečno govori crnogorski i engleski.


Gaja astrid Administracija

Gaia Astrid – Prevođenje, lektorisanje, fotografija i administracija

gaia@ecobiom.me                                                             

Gaia je zadužena za prevođenje, lektorisanje, fotografiju i administraciju Ekobiom-a. Diplomirala je četvorogodišnje studije španskog i francuskog jezika na londonskom Univerzitetu Queen Mary, u maju 2021. Uporedo je završila i jednogodišnji kurs iz Bioregulatorne Medicine, kao i bazični kurs iz Bioregulatorne psihosomatske terapije. Filantrop u srcu, koja duboko osjeća ljude i okolinu, Gaia ima urođenu potrebu za njegovanjem prirode i međuljudskih odnosa. Govori tečno govori crnogorski, engleski, francuski i španski jezik.