Kontakt

EKOBIOM CRNA GORA
  •  

Podržite naš rad. Vaše podrške ili donacije su dobrodošle i iskreno zacijenjene.

Adresa: Naselje Pobrđe 252, Sutomore, 85 355 Crna Gora

Poslovođa: Erna Karaosmanović – (+382) 067 433 851

Administrator: Gaia Astrid – (+382) 067 087 550

Informacije: info@ecobiom.me

www.ecobiom.me