Građenje zdravlja

JAČANJE ZDRAVLJA JE NAJBOLJI LIJEK – ZDRAVLJE SE NE PODRAZUMJEVA VEĆ GRADI

medisinski stetoskop sa sijalicom - građenje zdravlja

U srcu Kovid krize, era isključivog medicinskog fokusa na liječenje bolesti polako počinje da opada, a nova medicinska paradigma sve veću pažnju posvećuje i jačanju zdravlja. Ekobiom Crna Gora je spreman da podrži ovaj novi terapijski trend sa projektom Građenje zdravlja, koji ima i visoke aspiracije i široke ramifikacije. Građenje zdravlja podrazumjeva širenje zdravstvene svijesti u teoretskom i praktičnom smislu, kroz sve slojeve društva. Projekat se bazira na obrazovanju djece, omladine, odraslih ljudi i starije generacije kako na jednostavan i inspirativan način da održavaju, jačaju i dalje grade svoje zdravlje, bez obzira da li su i koliko zdravi ili bolesni.

Svjesni smo je svaki aspekat projekta Građenje zdravlja, poput Jačanja dječijeg zdravlja, dugoročan proces za šta je neophodno prvo podići opštu zdravstvenu svijest i kulturu. Stoga projekat započinjemo kampanjom Revolucija srca, lekcijama Joge i meditacije koje vodi Miriam Boet, predavanjima dr Bosh o Emotivnoj alhemiji, radionicom Ples uma mladih koje je osmislila i sprovodi Milena Papić, i planinarenjima koja smo nazvali Isceliteljska snaga prirode koja organizuje Dušan Bošković; kao i našim ekološkm projektima: Zemlja bez plastike, Čišćenje plaža i okoline i Pošumljavanje Golog brda koji takođe svi imaju i pozitivan zdravstveni uticaj.

Projekat Građenje zdravlja je razvila i vodi dr. Tatyana Bosh u saradnji sa Miriam Boet, koja od 2012e godine razvija program nove edukacije Učenje optimalnog zdravlja (Vibrant Health Education). Dr Bosh je ljekar i ko-osnivač Bioregulatorne medicine, sa unikatnom ekspertizom u edukaciji i kliničkom radu zasnovanom na integraciji bioregulatorne, preventivne i regenerativne zdravstvene njege i zaštite, za koju joj je 2000 godine u Londonu dodjeljena Nagrada Millenijuma.