Razdragano djetinstvo

UČENJE GRAĐENJA ZDRAVLJA JE ABECEDA NOVE EDUKACIJE 

Projekat Jačanje dječijeg zdravlja je zamišljen kao nova sekcija koju predlažemo predškolskim ustanovama i Osnovim školama u Crnoj Gori. Ova inicijativa nastoji da ojača zdravlje djece u najformativnijim godinama kroz elementarno školsko obrazovanje. Sprovodila bi se u vidu časova za jačanje zdravlja, koji imaju svoj teoretski i praktični dio. Nastavni program je fokusiran na praktične vježbe iz preventivne i regenerativned medicine kroz stimulisanje zdravstvenih resursa, kao i na teoretsku nastavu o balansiranom načinu života i odnosa prema prirodi i životnoj sredini. Premda naučno dosljedna i pažljivo prilagođena datom uzrastu, ova nastava je zamišljena da se sprovodi primarno na inspirativan, veseo, razigran i nadasve pragmatičan način.

Želimo razviti nastavu praktičnog građenja zdravlja u opšti obrazovni sistem, putem uvođenja Bioregulatorne preventivne i regenerativne medicine, kako bismo od samog početka školovanja ojačavali zdravlje učenika. Ovo će rezultirati njihovim progresivno boljim psiho-fizičkim zdravstvenim stanjem, sto ce imati dugoročni pozitivni efekat na cjelokupne edukativne sposobnosti, zdrav rast i razvoj učenika.

Jačanje dječijeg zdravlja je projekat osmišljen od strane Miriam Boet, osnivačem projekta Vibrant Health Education i Nevladine organizacije Ekobiom Crna Gora – u saradnji sa dr Tatyana Boš, ljekarom sa kliničkom i edukativnom ekspertizom iz Bioregulatorne preventivne i regenerativne medicine od 1995. godine.