Ciljevi i djelatnosti

 

Ciljevi udruženja su:

1. podsticanje razvoja društvene i ekološke humanosti u Crnoj Gori, kojom se pojedinci i grupe inspirišu da dobrovoljno doprinose razvoju sigurnijeg, zdravijeg i ljepseg života u zemlji;
2. podsticanje humanitarnih faktora, organizacija i akcija za opšte dobro, neophodnih za razvoj zdravog društva; te društvene stabilnosti, otpornosti i samoodrživosti i u uslovima raznih prirodnih i društvenih nedaća (npr. naglih klimatskih promjena, ekonomskih kriza, epidemija i sl.);
3. podizanje svijesti stanovnika Crne Gore o značaju zdrave ishrane, zdravog načina života, humanog odnosa prema sebi i drugima, kao i brižnog odnosa prema svojoj životnoj okolini;
4. podsticanje zdravog psihofickog razvoja mladih kroz sticanje znanja o jačanju zdravlja, kroz preventivno-regenerativne i sportsko-rekreativne aktivnosti i volontersko učešće u humanitarnim akcijama za opšte dobro;
5. podsticanje harmoničnih familijarnih dinamizama kao i podrške i pomoći starim i oboljelim pojedincima, koji nemaju dovoljnu pomoć od strane familije, rodbine ili države.

Djelatnosti udruženja su:

1. besplatno obrazovanje stanovnika Crne Gore o važnosti volonterskog humanitarnog aktivizma za opšte dobro; o jačanju fizičkog, mentalnog, emotivnog i socijalnog zdravlja; o podizanju kvaliteta interpersonalnih odnosa u cilju ostvarivanja harmoničnih privatnih i profesionalnih odnosa kod stanovnika Crne Gore; kao i o načinima očuvanja ekologije i unapređenja životne sredine;
2. organizovanje društvenih inicijativa od zdravstvene, ekološke i ekonomske koristi za Crnu Goru i sprovođenje besplatnih individualnih i grupnih akcija u cilju jačanja stamine, održavanja boljih međuljudkih odnosa, ekološke održivosti i prosperiteta (npr. pošumljavanje izgorijelih šuma, reciklaže, čišćenje plaža i sl.);
3. organizovanje i sprovođenje podrške i pomoći ugroženim susjedima, mještanima i građanima koji nemaju dovoljnu pomoć od strane familije, rodbine ili države;
4. podsticanje, promovisanje i organizacija besplatnih sportsko-rekrativnih aktivnosti (poput joge, pilatesa, meditacija, tenisa, klasičnih i modernih plesova i sl.);
5. Podizanje fondacija od nacionalnih i internacionalnih donatora i organizacija – neophodnih za rad udruženja.